Aktywne Społeczności Lokalne Podstawą Rozwoju Regionu

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+"

 

Aktywne społeczności lokalne podstawą rozwoju regionu

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2015 - 31 maja 2016r. 

 

Celem projektu jest aktywizacja dorosłych i zwiększenie motywacji do zaangażowania na poziomie społecznym  poprzez poszerzenie oferty edukacji nieformalnej i niezawodowej dla dorosłych i seniorów.   Problemem zidentyifikowanym poprzez analizę dokumentów, strategii regionu, danych statystycznych, obserwacji i własnych doświadczeń FIRRIP.  Realizacja tego projektu pozwoli nam na rozwój kapitału intelektualnego organizacji czyli jej pracowników i wolontariuszy w takim zakresie w jakim organizacja nie jest wstanie rozwinąć się sama w tak szybkim czasie. W czasie 1 roku trwania projektu pracownicy organizacji znacznie podniosą  poziom profesjonalizmu zarządzania i organizacji projektów oraz ich ewaluacji, sprawniejszego realizacja celów działań a co za tym idzie strategii fundacji. 
Celami krótkookresowymi są:
- wzrost wiedzy i umiejętności pracowników oraz wolontariuszy z zakresu zarządzania projektami, komunikacji, języka angielskiego i umiejętności inter-kulturowych
- poszerzenie warsztatu trenerów w zakresie nowych, innowacyjnych i kreatywnych metod edukacyjnych zwłaszcza tych wykorzystujących sztukę 
Celami długookresowymi są:
- zwiększenie oferty szkoleniowej dla lokalnych społeczności,
- zwiększenie liczby osób aktywnych w społeczeństwie, podnoszących swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności miękkich, motywacja do podejmowania nowych wyzwań i edukacji (mierzone poprzez osoby zaangażowane w wolontariacie, osoby uczestniczące w naszych kursach i korzystające z oferty)
- podnoszenie własnej wartości osób z grup defaworyzowanych poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich poprzez działaniach artystyczne z innymi osobami w podobnej sytuacji życiowej a także integrację z innymi osobami z poza tej grupy (mierzone poprzez ilość osób korzystających z naszej oferty)

 

 

Celem projektu jest aktywizacja dorosłych i zwiększenie motywacji do zaangażowania na poziomie społecznym  poprzez poszerzenie oferty edukacji nieformalnej i niezawodowej dla dorosłych

i seniorów.   

Cele szczegółowe to:

- wzrost wiedzy i umiejętności pracowników oraz wolontariuszy z zakresu zarządzania projektami, komunikacji, języka angielskiego i umiejętności inter-kulturowych

- poszerzenie warsztatu trenerów w zakresie nowych, innowacyjnych i kreatywnych metod edukacyjnych zwłaszcza tych wykorzystujących sztukę 

Celami długookresowymi są:

- zwiększenie oferty szkoleniowej dla lokalnych społeczności,

- zwiększenie liczby osób aktywnych w społeczeństwie, podnoszących swój poziom wiedzy 

 i umiejętności w zakresie umiejętności miękkich, motywacja do podejmowania nowych wyzwań 

 i edukacji (mierzone poprzez osoby zaangażowane w wolontariacie, osoby uczestniczące 

 w naszych kursach i korzystające z oferty)

- podnoszenie własnej wartości osób z grup defaworyzowanych poprzez uczestnictwo

 w szkoleniach 

 z zakresu umiejętności miękkich poprzez działaniach artystyczne z innymi osobami w podobnej sytuacji życiowej a także integrację z innymi osobami z poza tej grupy (mierzone poprzez ilość osób korzystających z naszej oferty).

 

Zapraszamy dotychczasowych pracowników i wolontariuszy do aplikowania na następujące kursy:

a) kursy dla trenerów

- Activate your English for teaching (B1+,B2) - Dublin, Irlandia  - Siepień 2015

- English for Teachers with low level of English (A2, B1) - Dublin, Irlandia - Sierpień 2015

- Intercultural and Communication Skills - St. Julians, Malta - Marzec 2016

- Las Otras Orillas (The other shores) - Sevilla, Hiszpania - Listopad 2015

- Train the Trainer - Limasol, Cypr - Luty 2016

- Peer Coaching as a Sustainable Source of Professional Development - Lublana, Słowenia - Maj 2016

- Fluency and English Language Development for Educators - St. Julians, Malta - May 2016

 

b) kursy dla kadry zarządzającej i administracji

 - Evaluation and Quality Assurance in education and training - Pireaus, Grecja - Siepień 2015

 - Education for sustainable development - Pireaus, Grecja - Luty 2016

 - Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar - Malaga, Hiszpania - Październik 2015

 - Professional Communication Skills -St. Julians, Malta - May 2016

 

 

Rezultaty: 

- Poszerzona oferta edukacyjna dla społeczności lokalnych;

- Zwiększenie liczby osób aktywnych w społeczności, zwiększenie ich poziomu wiedzy i umiejętności 

miękkich

- zwiększenie motywacji do podejmowania nowych wyzwań i edukacji (mierzony przez ilość osób zaangażowanych w wolontariat, ilość osób uczestnicząc w kursach i korzystających z tej oferty)

- Podniesienie własnej wartości grup defaworyzowanych poprzez udział w szkoleniach w zakresie umiejętności miękkich poprzez artystyczne działania z innymi osobami w podobnej sytuacji w życiu, a także integracji z innymi osobami spoza tej grupy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami i materiałami szkoleniowymi umieszczonymi poniżej. Pragniemy podzielić się z Państwem doświadczeniem z projektu oraz poznanymi metodami treningu i coachingu. W ramach prowadzonych projektów oferujemy szkolenia bezpłatnie. Zapraszamy do kontaktu.

 

 

PUBLIKACJE do pobrania:

- ulotka PL ANG

- plakat 

 

 

Raporty oraz materiały szkoleniowe przygotowane po uczestnictwie w kursach:

- ICEBREAKERS - ćwiczenia przełamujące lody w grupach

 

> Szkolenia dotyczące nauki języków obcych:

- Raport i przyklady gier językowych

- Raport 

 

> Umiejętności interkulturowe i komunikacyjne w środowisku pracy:

- Trening:  Umiejętności komunikacji międzykulturowej

- Raport

 

> Las Otras Orillas (The other shores) - metody pracy ze sztuką:

- Gimnastyka umysłu

"Ziemia- wspólny dom" - wykorzystanie dramy i sztuki

 

Coaching oraz poszerzanie warsztatu trenerskiego:

-Trening: Strength Deployment Inventory (SDI) - narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami oparte na teorii świadomości relacji

- Przyklady metod coachingowych

- Raport

 

> Szkolenia służące zwiększeniu jakości pracy i organizacji edukacji dorosłych, ewaluacji, wprowadzaniu zagadnień zrównoważonego rozwoju :

- Raport

- Edukacja i zrównoważony rozwój - raport

 

 

 

EWALUACJA PROJEKTU - raport końcowy (materiały wkrótce)

 

 

DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE:

 

> Warsztaty "Metody skutecznego zapamiętywania" - dla Klubu Seniora -  22 września 2016r.  godz 11:00 do Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. Szkolenie poprowadzi Renata Woroń

 

> Szkolenie "Komunikacja międzykulturowa" -  1 października 2016  godz 10:00, w Krzeszowicach (dokładna lokalizacja wkrótce). Szkolenie poprowadzi mgr Ewelina Firszt.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Szkolenie "Peer coaching" -  17 września 2016  godz 10:00, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42 

 

> Szkolenie "Aktywizacja poprzez sztukę" - dla Klubu Seniora -  9 czerwca 2016  godz 11:00, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1. Szkolenie poprowadził Arkadiusz Szałata.

 

> Spotkanie Pracowników i Wolontariuszy Fundacji FIRRIP - 5 czerwca 2016, godz. 17:00 - 19:00 - podsumowanie działań projektu i wymiana doświadczeń

 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt mailowy: biuro.firrip@gmail.com

 

Projekt "Aktywne społeczności lokalne podstawą rozwoju regionu" uzyskał dofinansowanie w ramach akcji K1 - Mobilność kadry edukacji dorosłych. Publikacja powstała w wyniku projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio