Communication between generations - think, act, volunteer together

Komunikacja między pokoleniami - razem myślmy, działajmy i pracujmy w wolontariacie

 

 

Projekt partnerski realizowany jest w ramach programu Grundtvig

Czas realizacji projektu: 1 sierpnia 2012 roku – 31 lipca 2014 roku


Pomimo faktu jest, że społeczeństwa europejskie starzeją się, skupienie uwagi na komunikacji międzypokoleniowej jest zjawiskiem dość kontrowersyjnym.

Nawet jeśli inicjowane są działania na poziomie europejskim w celu zwiększenia solidarności między pokoleniami, komunikacja na poziomie krajów europejskich nadal koncentruje się raczej na negatywnych skutkach ubocznych sytuacji ekonomicznej, która też powoduje dodatkowe napięcia pomiędzy generacjami.

Niestety, negatywne postawy wobec osób starszych i starzenia się w ogóle, są powszechne. Luki komunikacyjne między pokoleniami są kwestią kluczową w szybko rozwijających się społeczeństwach, gdzie postęp techniczny jest niemałym wyzwaniem dla większości osób starszych, które nie są już w stanie nadążyć za tymi zmianami. Fakt ten sprawia, że ​​przepaść komunikacyjna pomiędzy ludźmi starszymi a młodymi powiększa się ogromnie.

W wyniku powyższych procesów młodzi ludzie nie cenią wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia, podczas gdy starsi ludzie muszą stawić czoła braku poczucia bycia potrzebnymi i bezbronności.

Projekt ten odnosi się do opisanych powyżej problemów i ma na celu znaleźć właściwą odpowiedź używając narzędzi edukacji dorosłych.

W ramach działań projektowych instytucje partnerskie zamierzają rozwijać narzędzia które będą wpływać na umiejętności seniorów oraz młodzieży (m.in. komunikacja / postaw pro społecznych / kompetencje informatyczne) przyczyniając się do zwiększenia i poprawy współpracy i komunikacji między generacjami.

 

Ogólnym celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia napięć społecznych poprzez poprawę komunikacji pomiędzy pokoleniami.

Cele szczegółowe:

  • Wspieranie aktywnego obywatelstwa i komunikacji międzypokoleniowej poprzez inicjowanie projektów pilotażowych z udziałem grup docelowych
  • Poprawa praktyk szkoleniowych organizacji edukacji dorosłych, wymiana metod nauczania seniorów na poziomie międzynarodowym

Grupy docelowe:

  • Osoby starsze (powyżej 50 roku życia)
  • Młodzi ludzie (w wieku 16 - 25 lat) zaangażowani na poziomie lokalnym
  • Trenerzy pracujący w instytucjach edukacyjnych dla dorosłych

 

Działania:

 

  1. Lokalne projekty pilotażowe - każdy partner przeprowadzi lokalnie szkolenia z wykorzystaniem metod stosowanych w innych krajach, w szkolenia zaangażowani będą seniorzy jak i młodzi ludzie. W ramach projektów pilotażowych partnerzy będą organizować spotkania na szczeblu lokalnym, a uczestnicy będą mogli rozwijać i tworzyć projekty międzypokoleniowych.
  2. Spotkania międzynarodowe projektu:
  3. Spotkania międzynarodowego projektu będą organizowane w każdym uczestniczącym kraju. Organizacji przyjmujących zaprezentuje metody, których używają i rezultaty projektu lokalnego. Dorośli słuchacze będą uczestniczyć w mobilności więc będą mieli okazję doświadczyć nowych technik. Struktura spotkań projektowych: obserwacja/doświadczenie/ocena
  4. Adaptacja nowych metod:

Przedstawiciele organizacji i osób uczących omówią swoje doświadczenia w ramach projektu pilotażowego i dostosują nowe metod do własnych potrzeb.

 

Budapesti Művelődési Központ (Budapeszt, Węgry) jest Koordynatorem projektu, którego partnerstwo tworzą następujące organizacje:

 

1. Volkshochschule Vaterstetten e.V. - Vaterstetten, Niemcy

2. Volkshochschule Bonn – Bonn, Niemcy

3. L’ATELIER DES CULTURES – SAINT GAUDENS, Francja

4. Die Wiener Volkshochschulen GmbH, Volkshochschule Simmering – Wiedeń, Austria

5. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego I Przedsiębiorczości – Tenczynek, Polska

 

Działania projektu prezentujemy również na stronie facebook:

https://www.facebook.com/Intergenerational.Learning.LLP

 

Rezultaty:

- Ulotka projektu

- Podsumowanie lokalnych projektów pilotażowych

 

 

Kontakt:

biuro.firrip@gmail.com 

Tel. 0 606 144 138

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio