Competencies and Skills for Entrepreneurs in Creative Industries

 

 

 

 

 

Projekt partnerski realizowany jest w ramach programu Leonardo Da Vinci.

 

Czas realizacji projektu: 1 sierpnia 2011 roku - 31 lipca 2013 roku

 

W niezmiennie ewoluującej ekonomii opartej na wiedzy, projekt ten odnosi się do potrzeby poprawy i wzbogacenia zawartości materiałów szkoleniowych odnoszących się do rozwoju kompetencji przedsiębiorczych i innych miękkich umiejętności osób związanych z Przemysłami Kreatywnymi, gdyż istnieje luka pomiędzy szkoleniami zawodowymi z tego zakresu a potrzebami rynku pracy.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie osób uczestniczących w edukacji zawodowej w osiągnięciu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w celu ułatwienia im rozwoju osobistego oraz towarzyszeniu im w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy w wybranej dziedzinie przemysłów kreatywnych (r&d, spin-offs, zielone technologie itd.).

 

Szczegółowe cele projektu to:

- ułatwienie rozwoju praktyk innowacyjnych i ich transfer pomiędzy krajami partnerskimi na polu edukacji zawodowej;

- odpowiedzenie na potrzeby wyzwań ciągle zmieniającego się rynku pracy w epoce ekonomii opartej na wiedzy, a w szczególności wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w przemysłach kreatywnych

- przetestowanie i wdrożenie w praktykę nowych organizacyjnych i pedagogicznych podejść na poziomie organizacji partnerskich.

 

Partnerstwo tworzą następujące organizacje:

 

1. Çukurova Halk Eğitim Merkezi – TURCJA www.cukurovahem.gov.tr/main

2. Çukurova'nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini araştırma, geliştirme ve yaşatma derneği – TURCJA

3. Zweckverband Volkshochschule Passau – Niemcy www.vhs-passau.de

4. August Horch Akademie GmbH – Niemcy www.august-horch-akademie.de

5. PREVIFORM - Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho, Lda. – Portugalia http://previform.com.sapo.pt

6. TERA - Maison de L'Europe de la Charente – Francja www.tera-maison-europe-charente.eu  

7. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości - Polska www.firrip.pl

 

Rezultaty projektu w języku angielskim oraz więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: http://creativeindustries.firrip.com.pl/

 

Poniżej prezentujemy Państwu zestaw szkoleniowy w języku polskim:

 

I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

II. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 

III. KOMUNIKACJA

 

IV. PRZYWÓDZTWO I PODEJMOWANIE DECYZJI

 

V. WSPÓŁPRACA I BUDOWANIE RELACJI

 

VI. KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE

 

VII. MENTORING I TUTORING

 

 

Zobacz nas również na Facebooku

https://www.facebook.com/pages/Creative-Businesses

 

 

Kontakt: biuro.firrip@gmail.com 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio