O Nas:

Kim jesteśmy

 

Obszarem działalności Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości jest realizacja projektów badawczych, informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, doradczych i wydawniczych na rzecz wspierania: przedsiębiorczości, transferu technologii, rozwoju regionalnego, turystyki, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju zasobów ludzkich.

Z Fundacją współpracuje zespół ekspertów z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu badań społeczno-ekonomicznych zarówno ilościowych jak i jakościowych na wszystkich etapach procesu badawczego.

 

Świadzczymy również usługi outsourcingu (finansowego, organizacyjnego, administracyjnego, personalnego i informatycznego) na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, sektora nauki i wiedzy oraz organizacji pozarządowych.

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości dochód ze swojej działalności, zgodnie ze statutem, przeznacza również na wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących oraz pomoc osobom starszym. Numer KRS: 0000333984

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio