Konsultanci i trenerzy

dr Beata Stasińska

Urodzona - Lublin 29.01.1967

magister: UMCS, Wydział Chemii,  1991
doktor: UMCS, Wydział Chemii, 2000

 

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej 2008-2012
 • Członek Rady Wydziału 2008-2012
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej 2005-2008
 • Członek Rady Wydziału... 2003-2005
 • Opiekun i organizator zajęć przemysłowych 1997-2007

 

Pełnione funkcje:

 • Pełnomocnik Rektora ds. Funduszy Zewnętrznych od 2009
 • Koordynator na Wydziale Chemii ds. projektów europejskich od 2008
 • Pełnomocnik Wydziału Chemii ds. współpracy z zespołem Informacji i Promocji 2008-2009

 

Studia podyplomowe:

 1. 2009-2010 studia podyplomowe "Zarządzanie projektami" - Lubelskie Centrum Biznesu i Akademia Leona Kożmińskiego
 2. 2008-2009 studia podyplomowe "Zarządzanie pracami badawczymi i rozwojowymi w jednostkach naukowych" - Lubelskie Centrum Biznesu z KUL

 

Szkolenia:

 1. 2008-2009 szkolenie doradcze ( 193 godz.)."Od pomysłu do komercjalizacji" w Centrum Transferu Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 2. Komercjalizacja wyników badań naukowych" zorganizowane przez Politechnikę Lubelską - Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim - Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu w ramach projektu NIMB
 3. "Promocja Nauki Szansa Lublina - Nauka w biznesie" (80 godz.)
 4. "Zasady przygotowania studium wykonalności w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego"
 5. "Rozliczenia i sprawozdania z projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach RPO oraz POIiŚ oraz POIG

 

Koordynator projektu badawczego na UMCS (2009-2012) wykonywanego przez Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pokładów Węgla Podziemnych Kopalń

 

Projekt dotyczy opracowania „Proekologicznej technologia utylizacji metanu z kopalń”. Opracowany zostanie: katalizator pozwalający utleniać metan z powietrza wentylacyjnego kopalń, zaprojektowany i wykonany katalityczny reaktor utleniania metanu (prototyp) Zostanie zbudowana instalacja umożliwiająca utlenianie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego. W warunkach przemysłowych będzie zbadana możliwość autotermicznego utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego, uzupełnianego gazami kopalnianymi z odmetanowania i możliwość energetycznego wykorzystania uzyskanych gorących gazów. Na podstawie badań i zdobytych doświadczeń zostaną przygotowane opracowania dotyczące budowy reaktora (prototypu) i produkcji katalizatora stanowiącego wypełnienie katalitycznego reaktora utleniania metanu, jak również opracowanie dotyczące instalacji utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego do wdrożenia w kopalniach

 

 

Nagrody:

 • III nagroda Dziekana Wydziału UMCS – wyróżnienie pracy magisterskiej w roku akademickim 1990-1991, UMCS,1991
 • II nagroda Indywidualna Rektora UMCS za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia w roku akademickim 2000 – wyróżnienie pracy doktorskiej
 • I nagroda JM Rektora UMCSza pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rzecz uczelni w roku 2009

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio