Aktualności

poniedziałek, 10 maja 2010 r.

Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa pt. „6 powodów dla których warto otworzyć działalność gospodarczą w Krakowie”.

 

Miasto Kraków jest miastem wielu uczelni a studenci i absolwenci krakowskich uczelni są grupą osoby dobrze wykształconych, znających języki obce, aktywnych i chętnych do działania, często z mocnym postanowieniem rozpoczęcia działalności na własny rachunek. Młodzi ludzie nierzadko mają świetne pomysły na własny biznes, gorzej natomiast orientują się w zawiłościach biurokratycznych związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także w dostępnych narzędziach wsparcia dla firm w Krakowie. Ulegają także pewnym stereotypom i mitom dotyczącym możliwości otwarcia i prowadzenia własnej firmy. Niewiedza ta prowadzić może ich do podjęcie dramatycznej decyzji - wyjazdu z Krakowa i Polski, oraz podjęciem pracy niezwiązanej ze zdobytym wykształceniem.

 

Urząd Miasta Krakowa dostrzegł ten problem i postanowił go rozwiązać. Na podstawie uchwały  Nr 1189/06 Rady Miasta Krakowa  z dnia 30 sierpnia 2006 r. „w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie” zostały podpisane przez prezydenta miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego Porozumienia z przedstawicielami krakowskich uczelni. Dzięki podpisanym Porozumieniom pracownicy Punktu Obsługi Przedsiębiorcy od roku akademickiego 2007/2008  uczestniczą w spotkaniach dydaktycznych na  krakowskich uczelniach ze specjalnie przygotowaną prezentacją: „6 powodów dla których warto otworzyć działalność gospodarczą w Krakowie”, rozpowszechniają specjalnie przygotowane  materiały informacyjne (ulotki, poradniki), oraz odpowiadają na pytania dotyczące rejestracji firmy, mając nadzieje że spotkania te ułatwią  niezdecydowany studentom podjęcie decyzji o otwarciu działalności gospodarczej bądź choćby zmuszą do zastanowienia się nad wariantem jej otwarcia.

 

Z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie Porozumienie takie zostało zawarte w dniu 21 czerwca 2007 r. W jego wyniku na AWF odbyło się ponad 40 takich spotkań, uczestniczyło w nich  ok. 1000 studentów. Znaczna ich część to studenci kierunku turystyka i rekreacja. Działanie to będzie realizowane w sposób ciągły do 2013 roku.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje  się  na stronie internetowej Punktu Obsługi Przedsiębiorcy  www.bip.krakow.pl/pop . Tam też znajduje się  lista najczęściej zadawanych pytań nurtujących osoby pragnące założyć działalność gospodarczą wraz z odpowiedziami: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=25051#4  oraz miejsce gdzie można zadać drogą e-mailową pytania z szerokiego zakresu ewidencyjnego http://www.bip.krakow.pl/?id=432.

 

Wojciech Łaptaś

Kierownik Wydziału Spraw Administracyjnych

Oddział Obsługi Przedsiębiorcy

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio