Szkolenie:

WARSZTATY - Tworzenie biznesplanu dla celów otrzymania dotacji z 6.2. POKL

Termin: 6 - 8 września 2010 r. ( 24 godziny )
Miejsce: Sala Szkoleniowa Krakowskiego Centrum Zarządzania i Administracji, Kraków, Plac Matejki 10 / 3 ( vis a vis Dworca PKP Kraków Główny )
Cena: 500 zł

Celem szkolenia jest:

 • Realizacja warsztatów 'krok po kroku' ze sporządzania biznes planu,
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia biznes planów,
 • Przybliżenie praktycznych aspektów opracowania i realizacji biznes planów oraz analiz finansowych,


Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie zasad umożliwiających przygotowanie poprawnego biznes planu,
 • Zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy/instytucji na tle konkurencji,
 • Nabycie umiejętności umożliwiających sporządzenie analizy finansowej na prognozowany okres inwestycji,
 • Nasz trener jest praktykiem - ma wiedzę, z której możesz skorzystać przy analizie Twojego indywidualnego przypadku.


Czy wiesz, że sporządzenie Biznes Planu staje się koniecznością:

 • przed założeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • podczas łączenia przedsiębiorstw,
 • w trakcie uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności lub ryzykownych przedsięwzięć,
 • w krytycznym okresie (np. zmiana form własności lub profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje, modernizacja).


Biznes plan powinien zawierać analizę firmy i odpowiadać na kluczowe pytania:

 • „gdzie jesteśmy?” – analiza sytuacji firmy,
 • „dokąd chcemy zmierzać?” – przedstawienie głównych celów i zadań,
 • „jak chcemy tam dotrzeć?” – sporządzenie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
 • „jaka jest opłacalność celów, które chcemy osiągnąć?” – analiza ekonomiczno – finansowa.

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio