Warsztaty:

Komunikacja międzykulturowa - warsztaty.

Termin: 2019-07-16 g. 16:00 - 20:00
Miejsce: Krzeszowice, Rynek 24, Restauracja Warszawianka
Cena: 0 zł

 

W ramach projektu ”REaCT - Podnoszenie świadomości w zakresie równości i tolerancji kulturowej” realizowanego w ramach programu K2 Edukacja dorosłych, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+” realizowane są warsztaty z komunikacji międzykulturowej.
 
Uczestnicy:
Zapraszamy osoby dorosłe, które chciałyby zapoznać się z tematyką umiejętności komunikacji z osobami z innych kultur czy to u siebie czy też przebywając w innym kraju. 
 
Cele szkolenia: 
- rozwój świadomości kultury i jej wpływu na zachowania, a zwłaszcza na komunikację,
- rozwój kompetencji międzykulturowych w celu lepszych interakcji z grupami zróżnicowanymi kulturowo,
- nabycie umiejętności obiektywizmu w podchodzeniu do wzorców zachowań obcych własnej kulturze.
 
Ilość miejsc: 15

W ramach projektu ”REaCT - Podnoszenie świadomości w zakresie równości i tolerancji kulturowej” realizowanego w ramach programu K2 Edukacja dorosłych, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+” realizowane są warsztaty pilotażowe z komunikacji międzykulturowej.

 

Uczestnicy:

Zapraszamy osoby dorosłe, które chciałyby zapoznać się z tematyką umiejętności komunikacji z osobami z innych kultur czy to u siebie czy też przebywając w innym kraju. 

 

Cele szkolenia: 

- rozwój świadomości kultury i jej wpływu na zachowania, a zwłaszcza na komunikację,

- rozwój kompetencji międzykulturowych w celu lepszych interakcji z grupami zróżnicowanymi kulturowo,

- nabycie umiejętności obiektywizmu w podchodzeniu do wzorców zachowań obcych własnej kulturze.

 

Ilość miejsc: 15

 

ZGŁOSZENIA:

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem w formie dokumentu WORD najpóźniej do 12 lipca 2019r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się minimum 10 osób.

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2020 FIRRiP, developed by  305 Studio