Szkolenie:

Budżet zadaniowy – wyzwanie dla gmin w latach 2009-2013. Szkolenie dla radnych gmin i urzędników decyzyjnych

Termin: 2 - 3 grudnia 2010 roku
Miejsce: Sala Szkoleniowa Archeion, ul. Świętego Filipa 23 / 6, 31 - 150 Kraków ( vis a vis Dworca PKP Kraków Główny )
Cena: 1000 zł

Budżetowanie zadaniowe jest elementem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Stanowi alternatywny do tradycyjnego sposób opracowywania i wykonywania budżetu gminy. Pozwala ono na lepsza alokacje zasobów finansowych i rzeczowych gminy, dzięki czemu potrzeby mieszkańców mogą być lepiej zaspokojone. Istota budżetowania zadaniowego jest powiązanie konkretnych wydatków z zadaniami, realizowanymi przez gminę na rzecz społeczności lokalnej. Pomaga to w polepszeniu czytelności budżetu gminy i zwiększeniu poczucia faktycznej odpowiedzialności za realizacje poszczególnych zadań.

 

CELEM SZKOLENIA

jest zaznajomienie jego uczestników z tematyka budżetowania zadaniowego w ujęciu teoretycznym i praktycznym, a także podniesienie umiejętności w skutecznym przeznaczaniu środków finansowych na realizacje konkretnych zadań

 

ADRESATAMI SZKOLENIA

są urzędnicy administracji rządowej i samorządowej zainteresowani problematyka budżetu zadaniowego oraz

podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania w sektorze finansów publicznych

 

 

 

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio