Szkolenie:

Przygotowanie dobrego projektu współfinansowanego z EFS - Warsztaty praktyczne

Termin: 5 - 6 lipca 2010 roku
Miejsce: Sala Szkoleniowa Krakowskiego Centrum Zarządzania i Administracji, Kraków, Plac Matejki 10 / 3 ( vis a vis Dworca PKP Kraków Główny )
Cena: 600 zł

Zakres merytoryczny szkolenia:

a) Tworzenie konstrukcji projektu: Działania, Czynności, Zespół, Harmonogram

b) budżetowanie projektu

c) przygotowanie wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

 

Cele szkolenia:

przygotowanie beneficjentów ostatecznych do przygotowywania projektów współfinansowanych ze środków EFS w oparciu o metodologię zarządzania cyklem projektu. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznają się z Generatorem Wniosków oraz zasadami jego wypełniania.

 

 

Sposób prowadzenia zajęć:

Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się (cooperative learning). Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja). Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku; ćwiczenia praktyczne, dyskusja, burza mózgów.  

 

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego ( kolumna po prawo )

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (max. 20 osób).

Po przesłaniu formularza zgłoszenia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający rezerwację, którego przesłanie stanowi ostateczną formę zapisu na szkolenie. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone po zebraniu grupy uczestników

 

 

Termin zgłoszeń upływa

Rekrutacja w toku.

 

 

Forma płatności:

Przelewem na konto: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992


 

Termin płatności:

7 dni od zgłoszenia uczestnictwa.

Prowadzący:

dr Robert Lisowski

dr Robert Lisowski

Konsultant w zakresie biznesu, zewnętrznych źródeł finansowania i pozyskiwania Funduszy Unijnych

 

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio