Szkolenie:

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ( 136 godzin ). Kurs weekendowy

Termin: Od 11 września 2010 roku
Miejsce: Informacja o miejscu szkolenia zostanie podane w najbliższym czasie
Cena: 3000 zł

Cel szkolenia:

 

Program kursu jest ściśle dostosowany do zakresu zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, określonych w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Poszczególne zagadnienia z zakresu rachunkowości, wybranych zagadnień z niektórych dziedzin prawa, zobowiązań podatkowych, rozrachunków z ZUS, opłat oraz zobowiązań o charakterze podatkowym są omawiane w formie licznych pytań testowych zbliżonych do pytań egzaminacyjnych. Ponadto z rachunkowości i podatków rozwiązywane są zadania sytuacyjne.

Szkolenie kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym, a określonych w załączniku nr 5 do wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały, w tym przepisy prawne, materiały autorskie, pytania testowe i zadania.

 

 

Prowadzący:

 

Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką  zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio