Szkolenie:

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Termin: 18 czerwca 2010
Miejsce: Informacja o miejscu szkolenia zostanie podane w najbliższym czasie
Cena: 500 zł

Ogólna charakterystyka szkolenia

Według badań przeprowadzonych przez GUS w 1999 r. w Polsce było około 5,1 mln osób niepełnosprawnych. Prognozy przewidują, że w 2015 r. liczba ta wzrośnie do 6 mln osób. Dane te świadczą, że zjawisko niepełnosprawności poszerza się, co stanowi i stanowić będzie coraz poważniejszy problem w globalnej i lokalnej polityce społecznej wobec tych osób. Osoby niepełnosprawne wymagają określonych usług opiekuńczych oraz szeroko pojętej rehabilitacji (medycznej, psychologicznej, społecznej itp.) Wymagają również rehabilitacji środowiskowej, gdzie usługi osobom niepełnosprawnym zapewnia najbliższe środowisko (rodzina, społeczność lokalna). Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną, w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Program rehabilitacji jest realizowany w naturalnym środowisku społecznym. Jego zaletą jest pozostanie osoby niepełnosprawnej wśród rodziny, przyjaciół i znajomych. Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia tej osoby.

 

Uczestnicy szkolenia

Kurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej. Od kandydatów nie wymaga się wykształcenia medycznego lub przygotowania zawodowego.

 

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie opieki nad podopiecznym - niepełnosprawnym ruchowo, przewlekle chorym lub osobą będącą w podeszłym wieku.

Planowanych jest 12 spotkań o łącznej liczbie 60 godzin.

 

Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat w j. polskim i angielskim.
Fundacja umożliwia również odbycie praktyki, po odbyciu, której uczestnik otrzymuje referencje (również w j. angielskim).

Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do dnia 15 marca 2010.

Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc.

 

W ramach kursu jego uczestnicy otrzymują:
materiały szkoleniowe
wykaz źródeł
zadania do samodzielnego opracowania

 

Uczestnictwo w kursie może się odbywać też za pomocą poczty lub Internetu.

Kurs przez Internet – materiały, prace uczestników, ocena prac oraz kontakt z trenerem odbywa się drogą elektroniczną.

Kurs drogą pocztową – materiały w formie wydruków uczestnicy otrzymują drogą pocztową, kontakt z trenerem odbywa się drogą listowną lub przez e-mail.

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio