Aktualności

czwartek, 26 września 2019 r.

Biuletyn projektu REACT

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji podsumowującej projekt  i prezentującej rezultaty projektu. 

KIEDY: 3 października 2019

GDZIE: Istituto di Istituto di Istruzione Superiore  Enrico De Nicola Address: E. A. Mario street, n. 16, 80128 – Neapol,. Włochy

CZAS: 10:00 – 14:00

PLAN: 

9:30  10:00 —   rejestracja uczestników

10:00 START
- Powitanie przez dyrektora szkoły Stefano Zen.
- Prezentacja projektu przez koordynatora projektu - Ewelina Firszt
- Prezentacja przewodnika szkoleniowego przez instytucje partnerów projektu
- Wykład na temat nauczania włączającego dla dorosłych - Maria Giovanna Romaniello
- Edukacja tolerancyjna i edukacja wielokulturowa w różnych kontekstach edukacyjnych autorstwa Luigi Guadagni
- Panel dyskusyjny wśród młodych i dorosłych uczniów i nauczycieli
- Koncert dla tolerancji. 

Prosimy o rejestracje przez internet: https://www.facebook.com/events/2387204098185891/


Materiały szkoleniowe już gotowe

Materiały szkoleniowe są głównym produktem projektu REaCT: Podnoszenie świadomości w zakresie równości i tolerancji kulturowej. W skali europejskiej projekt bezpośrednio zajął się wspólnym wyzwaniem jakim we wszystkich krajach europejskich jest niechęć do migrantów. Aby osiągnąć cele projektu, instytucje partnerskie poszukiwały innowacyjnych metod nauczania, które zostałyby przetestowane w tym konkretnym kontekście. Metody te zostały zebrane w pakiecie szkoleniowym dostępnym on-line, gotowym do wdrożenia i wykorzystania przez ośrodki szkolenia dorosłych w całej Europie. Przed pierwszym transnarodowym spotkaniem partnerzy przeprowadzili badania dotyczące innowacyjnych metod i już istniejących narzędzi edukacyjnych związanych z tym tematem. Te materiały, a zwłaszcza indywidualne doświadczenia naszych trenerów, były przedstawiane podczas spotkań. Punktem wyjścia dla rezultatów intelektualnych była wymiana najlepszych praktyk krajowych i doświadczeń płynących z już istniejących materiałów. Podczas każdej międzynarodowej sesji szkoleniowej trenerzy ze wszystkich krajów pracowali razem, testując te metody w środowisku międzykulturowym. Każda sesja została zakończona oceną, pisemnymi raportami i podziałem zadań w odniesieniu do opisu metod, które należało wykonać. Projekt modułów szkoleniowych i podręcznika były bezpośrednim wynikiem doświadczeń zawodowych nauczycieli. Wszystkie moduły zostały przetłumaczone na języki partnerów projektu i opublikowane online.

Całość biuletynu do pobrania w formie PDF. 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio