Aktualności

środa, 26 czerwca 2019 r.

Szkolenie pilotażowe projektu REaCT - Komunikacja międzykulturowa.

W dniu swojej pięćdziesiątej rocznicy obchodzonej 16 listopada 1995r., Państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację zasad dotyczących tolerancji. Deklaracja potwierdza między innymi, że tolerancja nie jest ani pobłażaniem, ani obojętnością. To szacunek i docenienie bogactwa różnorodności kultur świata oraz wyrażanie swojej ludzkiej natury. Tolerancja uznaje uniwersalne prawa człowieka i podstawowe prawo wolności każdego z nas. Ludzie z natury różnią sie i tylko tolerancja może zapewnić przetrwanie zróżnicowanych społeczności we wszystkich regionach świata.

W związku z prowadzonym projektem z komunikacj międzykulturowej i szerzeniem toleracji zapraszamy na szkolenia z komunikaxcji międzykulturowej i toleracji: 

- Szkolenie w Krakowie

- Szkolenie w Krzeszowicach. 

 

Zapraszamy do kontaktu. 

Zespół Projektu

biuro.firrip@gmail.com

tel. 606144138

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+”.

Raising Equality and  Cultural Tolerance - REaCT 

Czas trwania projektu: 31 grudnia 2017 - 30 sierpnia 2019r. 

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio