Aktualności

niedziela, 18 listopada 2018 r.

Relacja z międzynarodowych warsztatów projektu Eco-Smart - Adria, Włochy

Sobota, 27 października

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich uczestników przez Ivo Zambello z instytucji przyjmującej Cer.co.gem. Przedstawił on burmistrza Adrii, Omara Barbierato, który powiedział kilka słów powitania i opowiedział o tym, jak projekt jest ważny dla regionu Adria i regionu Delta Pad.

Następnie Ivo poprowadził ćwiczenie na przełamywania lodów w grupie. Uczestnicy musieli się przedstawić, a następnie porozmawiać o najważniejszym roku, miesiącu lub dniu ich życia.

Kolejnym punktem było przedstawienie najlepszych praktyk lokalnej współpracy przygotowanych przez uczestników ze wszystkich krajów partnerskich.

Pierwszą z nich była prezentacja wykonana przez Mardin HEM. Hamza Dogan mówił o współpracy Mardin HEM z lokalną gminą i lokalnym więzieniem. Celem projektu było wzmocnienie więźniów i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie po wypuszczeniu ich przez nauczanie ich rzemiosła tworzenia skórzanych toreb i plecaków oraz prowadzenia własnych firm. Projekt powstał od kilku lat z dobrymi wynikami.

Najlepsza praktyka FIRRIP przedstawiona przez Ewelinę Firszt dotyczyła lokalnej imprezy Ziele z ziół. Impreza odbywa się corocznie od 2013 roku i jest odpowiedzią na popularną i żywą tradycję przygotowywania bukietów ziół - na terenie gminy Krzeszowice, zwanej też ziołem - na święto Matki Bożej Zielnej. Konkurs na najbardziej tradycyjny bukiet (kategoria: dorośli, indywidualni i grupowi) obywa się po mszy w kaplicy w Rudnie. Druga część imprezy to piknik naturalny położony w sadach przy zamku w Rudnie. Celem wydarzenia jest zachowanie tradycji związanej z katolickim świętem Matki Boskiej Zielnej, integrującej lokalną społeczność, zdobycie praktycznej wiedzy na temat ziół i roślin występujących na łąkach i terenach zielonych pod Krakowem, zachowanie tradycji regionu, pielęgnowanie i utrzymywanie lokalnych zwyczajów.

ITT reprezentowana przez Valerie McGrath, Kristin Brogan, Catherine Moylan i Sheilę O'Mahony zaprezentowała festiwal Rose of Tralee, który jest obecnie znany na całym świecie. Festiwal trwa 1 tydzień, przyciąga 200 000 turystów głównie pochodzenia irlandzkiego z całego świata. Ten festiwal to czas na poznanie irlandzkiej kultury i pokazanie, co to znaczy być Irlandczykiem.

Prezentacja Cer.co.gem została zaplanowana na następny dzień.

Po obiedzie Nicoletta Frassinelli wraz z inżynierem Andreą Callegari przedstawili dom pasywny, zasady budowania domów pasywnych i przedstawili różne materiały, które można wykorzystać do izolacji, odzyskania ciepła i upewnienia się, że nie ma wycieków ciepłego powietrza. Takie zasady mogą być stosowane do hoteli i zakwaterowania ekologicznego w celu ograniczenia zużycia energii o 90%. Uczestnicy odwiedzili również dom Andrei w Rovigo i mieli okazję poznać jego infrastrukturę. Po kolacji włoski gospodarz zorganizował występ Torototela – grupy folklorystycznej.

 

Niedziela, 28 października

 

Drugiego dnia rano uczestnicy zostali zabrani do lokalnego parku w Porto Caleri, aby poznać wyzwania związane z ochroną unikalnej flory i fauny delty Padu. Wycieczka z przewodnikiem po ogrodzie botanicznym w Porto Caleri prowadzi przez las sosnowy, wydmy i jezioro z żabami, które kiedyś uznano za wymarłe w tym regionie.

Po powrocie do sali konferencyjnej Ivo Zambello i Salvatore Fillela dokonali prezentacji "Ogrodu Botanicznego w Porto Caleri", dostarczając szczegółowych informacji o historii, zmianach dokonanych w przeszłości w parku, pracach mających na celu przywrócenie rodzimej flory i fauny regionu.

Po południu Melania Ruggini zaprezentowała festiwal sztuki współczesnej "DeltArte" rozpoczęty w 2012 roku od pomysłu niezależnej kuratorki i historyk sztuki Melania Ruggini. Punktem odniesienia jest Delta Padu, gdzie w wielu formach zapisano jedną z najbardziej stymulujących stron współczesnej narracji poprzez sztukę i młodzieńczą twórczość. Projekt jest twórczym eksperymentem odnowy kulturowej, który od pierwszej edycji 2013 roku nabiera charakteru wystawy sztuki podróżniczej w regionalnym parku delty Padu. Program DeltArte obejmuje serię interwencji kulturalnych - publicznych dzieł sztuki, wystaw, spektakli, graffiti, happeningów, koncertów, wycieczek, warsztatów edukacyjnych, rezydencji artystów - realizowanych przez grupę krajowych i międzynarodowych artystów poniżej 35 roku życia.

DeltArte zamierza odkryć istotny potencjał połączenia sztuki i natury dla jakościowej zmiany w niedalekiej przyszłości Delty Padu, ziemi bogatej na różnych płaszczyznach: społeczno-antropologicznej, krajobrazowej, naturalistycznej i jest wciąż mało znana.

Nicoletta Frassinelli przedstawiła pzykład przekształcania elektrowni ENEL na PolesineCamerini w obiekt turystyczny. Jest to dobry przykład, w jaki sposób naturalnie zniszczony obszar może zostać przywrócony i wykorzystany dla dobra lokalnej społeczności i turystyki. Projekt zakłada stworzenie obszaru sportów wodnych ze sztucznym jeziorem, boiskiem do siatkówki, tenisa, piłki nożnej; itp. Wieża może być używana jako platforma do oglądania panoramicznego widoku delty Po.

Ostatnia prezentacja dnia została wykonana przez Ivo Zambelli i dotyczyła najlepszej praktyki współpracy z lokalnymi władzami. Prezentacja obejmowała ostatnie lata współpracy Cer.co.gem z gminą Ceregnano.

 

 

Poniedziałek, 29 października

 

Moduł szkoleniowy przedstawiony w tym dniu przez Cer.co.gem obejmował temat: współpraca z samorządami lokalnymi i podejmowanie decyzji.

Tematy objęte:

- Jak to zrobić - Kampania marketingowa i reklamowa w turystyce przygotowana przez Salvatore'a i Nicolettę. Po prezentacji pisemne ćwiczenie zostało wykonane przez 4 grupy uczestników; tematy - marketing, reklama, etyka w turystyce i zrównoważony rozwój.

- Praca z samorządami przygotowana przez Ivo. Po prezentacji 

Po każdej prezentacji odbyła się debata z pytaniami uczestników.

- Warsztaty na temat 10 zasad ekoturystyki - Wprowadzenie Globalnego Kodeksu Etyki w turystyce opracowane przez Moreno

(http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/gcetbrochureglobalcodejen.pdf). Po prezentacji pisemne ćwiczenie zostało wykonane przez 4 grupy uczestników; temat: Kodeks globalny i jego 10 artykułów.

- Przedstawienie metod promocji zielonej turystyki przygotowanych przez Mirko. Prezentacja obejmowała: teorię Freemana na temat interesariuszy, mapowanie interesariuszy, współpracę i budowę sieci.

- Rodzaje dobrowolnych inicjatyw na rzecz zrównoważonej turystyki opracowane przez Luigi Francesco. Prezentacja obejmowała również przykład takiej działalności w regionie delty Padu. Nino Gobbetti, rybak i lider projektu Laguna Pulita (czysta laguna), okresowo zaprasza wolontariuszy do pomocy w oczyszczeniu laguny z tworzyw sztucznych. Robi to na własną rękę na co dzień podczas połowu ryb. Kolejne takie wydarzenie odbędzie się 10 listopada.

Po każdej prezentacji pojawiały się pytania zadawane przez uczestników i zadania do zrobienia. Po prezentacji pisemne ćwiczenie zostało wykonane przez 4 grupy uczestników; temat: wkład grupy wolontariuszy w ochronę przyrody, terytorium i morza.

Wszystkie prezentacje są dostępne na platformie projektowej.

 

Wtorek, 30 października


Szkolenie rozpoczęło się sesja prowadzoną przez doktorantów z  ITT - Departament Turystyki. Kolejne prezentacje: 
• Áine Maunsell: "Zrównoważony rozwój turystyki kulturalnej w gminach Gaeltacht -  Zarządzanie potencjałem Dzikiej Drogi Atlantyckiej "; 
• Kelly O'Sullivan: W stronę modelu rozwoju turystyki wiejskiej; 
• Noel Doyle: Przedstawienie projektu Leave no Trace (Pozostawienie bez śladu) na irlandzkiej wsi: efekt zmiany zachowań rekreacyjnych. 
Następnie w ramach spotkania z władzami lokalnymi do spotkania przyłączył się Andrea Michieletti, zastępca burmistrza Adrii do spraw Turystyki, który mówił o rozwoju turystyki w regionie i planach na przyszłość.
Po południu Hakki Ayaz wykonał szkolenie z budowy Eko-ścieżki i przeprowadził szkolenie „Walk to talk”.

 

Środa, 31 października

 

Tego dnia uczestnicy prezentowali ścieżki ekologiczne przygotowane przez wszystkich uczestników projektu.

- Hakki przedstawił ścieżkę ekologiczną w regionie Mardin. Ścieżka przechodzi przez miejscowe wzgórza starych klasztorów, jaskinie kiedyś używane przez ludzi jako domy i kościoły. To dość wymagająca droga dla ludzi, którzy chcieliby uprawiać trekking.

- W imieniu uczestników z Polski Ewelina zaprezentowała 9-kilometrową ścieżkę położoną w rejonie Krzeszowic, rozpoczynającą się  w miejscu źródełka Eliasza w Czernej, dalej przechodzącą przez wieś Dębnik, kończącą się ruinami starego zamku w starym lesie. Jest to łatwa ścieżka dla osób w każdym wieku. Ścieżka zmienia swój wygląd o każdej porze roku.

- Uczestnicy z ITT przedstawili ścieżkę położoną w hrabstwie Kerry, która przechodzi przez las z długą historią ukrywających się w niej ludzi, aby ratować ich życie z różnych powodów. Las został spopularyzowany przez Johna Lenihana.

- Ścieżka przygotowana przez Cer.co.gem została zaprezentowana drugiego dnia i dotyczyła Delty Padu.

Na zakończenie spotkania przedyskutowano dalszy postęp prac w projekcie i uzgodniono termin dokończenia ścieżek. 

Uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio