Aktualności

piątek, 19 października 2018 r.

Biuletyn projektu Eco-SmaRT

 

Działania prowadzone w ramach projektu Eco-smaRT związane są z podniesieniem

rangi problemów środowiskowych wśród branży turystycznej, podniesieniem

świadomości organizacji pozarządowych, społeczności lokalnych i samorządów

lokalnych oraz zachęcanie do prowadzenia zrównoważonej turystyki w perspektywie

długofalowej. W ramach projektu zostaną opracowane materiały szkoleniowe do

wykorzystania w edukacji dorosłych. Uczestnicy projekty przygotują opisy

przykładowych ścieżek ekologicznych zlokalizowanych w regionie uczestników.

Ścieżki te zostaną zaprezentowane samorządom lokalnym jako propozycje do

realizacji w przyszłości. 

Od lutego do marca 2018. trwała rekrutacja uczestników. Każdy z partnerów wybrał

pięć osób, które pracują przy opracowaniu ścieżki ekologicznej i biorą udział w

międzynarodowych szkoleniach.

Pierwsze pięciodniowe warsztaty odbyły się w Krzeszowicach w dniach 9 - 13

maja 2018 pn. “Ekoturystyka - przyszłość naszego regionu”. 

W szkoleniu wzięli udział trenerzy i uczestnicy z 4 krajów partnerskich (Irlandia,

Włochy, Turcja, Polska). Pierwsza sesja rozpoczęła się prezentacją analizy SWOT

dotyczącej zasobów turystycznych regionów z każdego kraju uczestników.

Tematem przewodnim dnia pierwszego była edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Główne tematy to: wyzwania zrównoważonego rozwoju (zmiany klimatu, rolnictwo,

energia, woda, gospodarka odpadami, populacja), definicje i zasady i cele edukacji na

rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nabytą wiedzę uczestnicy przećwiczyli wykonując zadanie na odgrywanie ról: "BLUE SKY".

Każdemu uczestnikowi przydzielono rolę sztabu kryzysowego regionu zagrożonego

katastrofą ekologiczną. Rozwiązanie sytuacji musiało zostać przedstawione w ciągu godziny.

Kolejnego dnia w Centrum Kultury i Sportu wraz z Klubem Seniora w Krzeszowicach wszyscy

wzięli udział w warsztatach "Wprowadzenie do ekoturystyki: tradycyjne tańce i muzyka jako

przykład produktu turystycznego, a także sposób na podtrzymanie tradycji”. Warsztaty o

polskich tradycjach połączone z muzyką i tańcami poprowadził Marcin Piotrowski właściciel

agroturystycznego miejsca Chutor-Gorajec i gospodarz międzynarodowego festiwalu muzyki

tradycyjnej, w którym co roku bierze udział 3000 osób (http://chutor.gorajec.info/). Jego

wykład wsparty został przez grupę muzyki tradycyjnej Raraszek.

Następnie odbyły się warsztaty z dyplomacji międzykulturowej poprowadzone przez dr

Kristin Brogan z Instytutu Technologicznego Tralee, Irlandia.

Trzeciego dnia warsztaty były prowadzone przez wykładowców z ITT Catherine Moylan,

Valerie McGrath i Angie Baily.

Tematy obejmowały: wprowadzenie do branży turystycznej i zrównoważonego rozwoju w

turystyce oraz politykę globalną i działalność WTO.

Ostatnie dwa dni poświęcone były warsztatom z zakresu przygotowania eko-ścieżki.

Uczestnicy przedstawili wstępne projekty.

Ponadto każdego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznawać się z istniejącymi eko-ścieżkami

w regionie i miejscami atrakcyjnymi z punktu widzenia eko-turystyki, takimi jak Dolina

Racławki i agroturystyka “Przy Dolinie”, rezerwat przyrody Doliny Eliaszówki z klasztorem w

Czernej oraz edukacyjna ścieżka ekologiczna zaprojektowana i wykonana przez

Stowarzyszenie "Ostaniec". Ścieżka zaczyna się w jaskini nietoperzy i wystawą kamieni,

które reprezentują geologiczną historię regionu. 

Od maja do września uczestnicy opracowywali projekty eko-ścieżek, przygotowywali opisy

oraz robili dokumentację fotograficzną. 

W dniach 3 - 4 września 2018r odbyło się spotkanie międzynarodowe kadry i trenerów

na uniwersytecie ITT Tralee w Irlandii.

Spotkanie dotyczyło głównie sprawozdaniu z postępów prac w projekcie i omówieniu

zawartości materiałów szkoleniowych. Wśród zaplanowanych działań uczestnicy odwiedzili

ekologiczne gospodarstwo Lisy Fingleton (artystki i producentki filmów). Odbyło się również

spotkanie z dyrektorem działu turystyki uczelni ITT. Przedstawiła ona projekt "Leave no

trace".

Kolejne międzynarodowe warsztaty zaplanowane są w dniach 25 - 31 października

2018r. w Adrii, we Włoszech, na które serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program

znajduje się na stronie internetowej projektu. 

 

Zapraszamy do kontaktu:

biuro.firrip@gmail.com

www.eco-smart.firrip.com.pl

 

 

 

 

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach

programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.!

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość

merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio