Aktualności

poniedziałek, 14 maja 2018 r.

Relacja z międzynarodowych warsztatów projektu Eco-Smart

 

Dzień 1)

 

Pierwszy dzień rozpoczęto przywitaniem, przedstawieniem się uczestników oraz ćwiczeniem przełamywania lodów.

 

Każda grupa na kartce papieru narysowała kwiat składający się z takiej ilości płatków ilu uczestników w grupie. Każdy płatek powinien mieć nazwę jednego z uczestników. Uczestnicy musieli pisać w środku kwiatu 3 cechy, które są dla nich wspólne, a w płatkach 3 atrybuty, które są prawdziwe tylko dla danego uczestnika. To zadanie pomogło uczestnikom w lepszym poznaniu się i ułatwieniu komunikacji.

 

Sesja popołudniowa rozpoczęła się od prezentacji analizy SWOT dotyczącej zasobów turystycznych regionów z każdego kraju uczestników.

Resztę popołudnia poświęcono warsztatom prowadzonym przez FIRRIP odnośnie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Główne tematy to: wyzwania zrównoważonego rozwoju (zmiany klimatu, rolnictwo, energia, woda, gospodarka odpadami, populacja), definicje i zasady i cele edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Na koniec uczestnicy wykonali zadanie na odgrywanie ról: "BLUE SKY". Każdemu uczestnikowi przydzielono rolę sztabu kryzysowego regionu zagrożonego katastrofą ekologiczną. Rozwiązanie sytuacji musiało zostać przedstawione w ciągu godziny.

 

Dzień 2)

 

W Centrum Kultury i Sportu wraz z Klubem Seniora w Krzeszowicach wszyscy wzięli udział w warsztatach "Wprowadzenie do ekoturystyki: tradycyjne tańce i muzyka jako przykład produktu turystyczno-turystycznego, a także sposób na podtrzymanie tradycja "Warsztaty o polskich tradycjach połączone z muzyką i tańcami poprowadził Marcin Piotrowski właściciel agroturystycznego miejsca Chutor-Gorajec i gospodarz międzynarodowego festiwalu muzyki tradycyjnej, w którym co roku w lipcu bierze udział 3000 osób. http://chutor.gorajec.info/ Jego wykład wsparty został przez grupę muzyki tradycyjnej Raraszek.  Przedstawiono również polską florę i faunę.

Następnie odbyły się warsztaty z dyplomacji międzykulturowej poprowadzone przez Kristin Brogan, ITT

 

Późnym popołudniem uczestnicy mieli okazję zobaczyć malowniczą ścieżkę edukacyjną w dolinie Racławki. Na terenie ścieżki jest kilka tablic informacyjnych i uczestnicy poznali historię geologiczną terenu, a także florę i faunę.

Wieczorem uczestnicy mieli okazję skosztować tradycyjnej polskiej kuchni na pikniku zorganizowanym przez gospodarstwo agroturystyczne Przy Dolinie

 

Dzień 3)

 

Trzeci dzień był poświęcony warsztatom ekoturystyki prowadzonym przez ITT, Tralee, Irlandia. Pierwszy wykład wygłosił Catherine Moylan.

Wstęp do branży turystycznej i zrównoważonego rozwoju w turystyce - definicje, tło.

Połączenie turystyki z niematerialnym dziedzictwem kulturowym, w tym ryzyka i możliwości. Przedstawiła także istniejące ścieżki edukacyjno - ekologiczne w rejonie Tralee, w Irlandii.

 

Drugi wykład wygłosił Angie Baily. Wykład dotyczył wprowadzenia rządowej polityki w zakresie ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju oraz podjętych działań mających na celu ograniczenie śladów turystycznych, działalność WTO. Etyka turystyczna według WTO. Przedstawiła również turystykę z chińskiej perspektywy.

 

Trzeci wykład wygłosił Valerie McGrath na temat Prezentowanie studium przypadku i najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju w turystyce.

 

Na kolację uczestnicy odwiedzili miejscowy klasztor w Czernej. Klasztor znajduje się w Rezerwacie przyrody Doliny Eliaszówki . Uczestnikom została przedstawiona historia miejsca przez lokalnego przewodnika. Kolację zorganizowano również w restauracji prowadzonej przez klasztor, aby spróbować tradycyjnej kuchni klasztornej.

 

Dzień 4)

 

Sesja rozpoczęła się od obejrzenia filmu o Mardin, miasto w południowo-wschodniej Turcji i prezentacji jego walorów turystycznych. Następnie przekazała informacje o ścieżkach eko-turystycznych w swoim regionie.

 

Popołudniowa sesja poświęcona była edukacji o regionie Krzeszowice. Uczestnicy zostali zabrani na edukacyjną ścieżkę ekologiczną zaprojektowaną i wykonaną przez Stowarzyszenie "Ostaniec". Ścieżka zaczyna się w jaskini nietoperzy i wystawą kamieni, które reprezentują geologiczną historię regionu.

 

Dzień 5)

 

Sesja rozpoczęła się od prezentacji projektu SUTOMA Tempus autorstwa Kristin Brogan. Jest to projekt, którego efektem są sesje edukacyjne poświęcone turystyce. Dwie sesje dotyczą zrównoważonego rozwoju w turystyce, który można wykorzystać w naszym projekcie.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy. Na podstawie przykładów eko-ścieżek z każdego kraju prezentowanych w poprzednich dniach grupa z każdego kraju współpracowała nad rozwojem pomysłów na ścieżkę edukacyjną. Najważniejsze treści do wyboru: - wpływ uczenia się / główny masaż elementów ścieżki ekologicznej (np. Tablice z informacjami, planowanie strony) - marketing (np. Ulotka, facebook, strona internetowa, być może powinno to być wykonane w więcej niż jednym języku )

Pod koniec spotkania grupy podzieliły się pomysłami ze wszystkimi uczestnikami.

Spotkanie zakończono omówieniem kolejnych zadań, które uczestnicy z każdego kraju będą wykonywać do kolejnych warsztatów we Włoszech.

 

 

Warszaty zrealizowano w ramach projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora.

Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio