Aktualności

piątek, 27 kwietnia 2018 r.

Warsztaty projektu Eco-SmaRT 9 - 13 maja 2018r.

Międzynarodowe warsztaty pod hasłem “Eko-turystyka - przyszłość naszego regionu” będą prowadzone przez trenerów z Polski, Irlandii i Turcji. Zapraszamy do zapoznania się z programem i do licznego uczestnictwa.

 

Eco-SMART - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju turystyki regionalnej.   Warsztaty 9 - 13 maj 2018

Lokalizacja: Restauracja Warszawianka, Krzeszowice, Rynek 24

 

Program

 

Środa, 9 maj 2018

 

9.00  - 10:45

Przedstawienie się wszystkich uczestników:

Ćwiczenie przełamujące lody - prowadzenie FIRRIP

10:45 - 11:00

Przerwa kawowa

 

11:00 - 13:00

Analiza SWOT regionów, z których pochodzą uczestnicy: Mardin, Tralee, Ceregnano, Krzeszowice.

13:00 - 14:00

Lunch Restauracja Warszawianka

14:00 - 15:30

Analiza SWOT - kontynuacja. Dyskusja.

Zrównoważony rozwój - Warsztaty  - FIRRIP

Definicja, zrozumienie, wyzwania zrównoważonego rozwoju (zmiany klimatyczne, rolnictwo, energia, woda, gospodarka odpadami, populacja).

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45  - 18:30

Zrównoważony rozwój - Warsztaty  - FIRRIP

Zasady i cele edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kultywowanie wartości, krytyczne myślenie, współpraca.

18:30 

Kolacja   Restauracja Warszawianka

Czwartek, 10 maj 2018

 

9.00 - 10:00 

Zrównoważony rozwój - Warsztaty  - FIRRIP

Zrozumienie i realizacja zasad zrównoważonej organizacji kształcenia dorosłych.

10:00 - 10:30

Przerwa kawowa i przejście do CKiS w Krzeszowicach

10:30 - 13:00

Wprowadzenie do ekoturystyki: warsztaty wspólnie z lokalnym Klubem seniora w Krzeszowicach - tradycyjne tańce i muzyka jako przykład produktu eko-turystycznego, a także sposób na podtrzymanie tradycji. - Marcin Piotrowski właściciel gospodarstwa agroturystycznego Gorajec, muzyka ludowa: Arkadiusz Szałata z zespołem.

13:00 - 14:00

Lunch Restauracja Warszawianka

14:00 - 16:00

Dyplomacja międzykulturowa - warsztaty Kristin Brogan, ITT

16:00 - 18:30

Wizyta w dolinie Racławki - przykład ścieżki ekologicznej.

18:30

Kolacja Piknik w agroturystyce przy Dolinie Racławki, Paczółtowice 302

Piątek 11 maj 2018

 

9.00  - 10:45 

Ekoturystyka - warsztaty - ITT

Wprowadzenie: branża turystyczna i zrównoważony rozwój w turystyce - definicje, tło.

Połączenie turystyki z niematerialnym dziedzictwem kulturowym, w tym ryzyka i możliwości.

10:45 - 11:00

Przerwa kawowa

 

11:00 - 13:00

Ekoturystyka - warsztaty - ITT

Wprowadzenie do polityki rządowej w zakresie ekoturystyki i zrównoważonego rozwoju, podejmowane działania mające na celu ograniczenie śladu działalności turystycznej,

poprzez WTO. Etyka turystyczna według WTO.

13:00 - 14:00

Lunch Restauracja Warszawianka

14:00 - 16:00

Panel dyskusyjny z lokalnymi interesariuszami: “Eko-turystyka - przyszłość naszego regionu”

16:00 - 16:30

Przerwa kawowa

 

16:30  - 18:00

Eko-turystyka - warsztaty - ITT

Prezentacja studium przypadku i najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju w turystyce.

18:00 - 21:00

Kolacja   Wizyta w miejscowym klasztorze w Czernej.

Sobota 12 maj 2018

 

9.00  - 10:45

Teoria budowania ścieżek ekologicznych. - Mardin HEM

Opracowywanie pomysłów na wolontariat w zakresie zrównoważonego rozwoju, turystyka w moim regionie / zachowanie regionalnego dziedzictwa itp.

Wolontariat, osobiste zaangażowanie w działania społeczne w regionie.

10:45 - 11:00

Przerwa kawowa

 

11:00 - 13:00

Teoria budowania ścieżek ekologicznych. - Mardin HEM

Rodzaje dobrowolnych inicjatyw na rzecz zrównoważonej turystyki

Praca wolontariacka w społeczności lokalnej i turystyka wolontariacka.

13:00 - 14:00

Lunch Restauracja Warszawianka

14:00 - 19:00

Zapoznanie się ze ścieżką ekologiczną utworzoną przez Stowarzyszenie "Ostaniec". Wizyta w Ojcowskim Parku Narodowym

19:00

Kolacja   Tradycyjna lokalna restauracja i lokalna specjalność - pstrąg wędzony.

Niedziela 13 maj 2018 Lokalizacja, Krzeszowice, ul. Szkolna 3

9.00  - 10:45

Rozwój Eko-ścieżek - Postępy projektu - rozwój grup roboczych

Jaka jest obecna sytuacja w projekcie?

Co chcemy osiągnąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy?

 Inne dostępne źródła dla naszego tematu; projekt SUTOMA - Tempus., Kristin Brogan, ITT

10:45 - 11:00

Przerwa kawowa

 

11:00 - 13:00

C2 - Włochy

Sesja pytań i odpowiedzi dla uczestników.

Ewaluacja  warsztatów

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+"

 

 

 

Patronat: 

 

Burmistrz Gminy Krzeszowice                           

 

           

 

  www.krzeszowice.pl

 

Starosta Powiatu Krakowskiego

 

       

 

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Erasmus+"
Education for Sustainable Development of Regional Tourism - ECO SMART 
Czas trwania projektu: 1 grudnia 2017 - 31 maja 2019r. 

 

 

 

 

 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio