Szkolenie:

Projektowanie systemów rachunku kosztów dla celów controllingu

Termin: 19 - 21 października 2010 r.
Miejsce: Informacja o miejscu szkolenia zostanie podane w najbliższym czasie
Cena: 1500 zł

Jak dobrać rachunek kosztów dostosowany do potrzeb naszej firmy? Jak prawidłowo mierzyć koszty produktów i usług? Czy możliwe jest kalkulowanie kosztu obsługi klientów i jaka metoda w naszym przypadku będzie najlepsza? Na ile realne jest wdrożenie zaawansowanego rachunku kosztów oraz jaka jest optymalna ścieżka jego wdrażania? Pytania te nurtują Dyrektorów Finansowych oraz Controllerów we wszystkich przedsiębiorstwach. Sytuacja każdej firmy jest unikalna pod względem struktury kosztów, profilu działalności, stopnia informatyzacji oraz potencjału pracowników Działów Controllingu, Księgowości i Finansów. Podczas szkolenia omówione zostaną aktualnie stosowane na świecie koncepcje rachunku kosztów oraz doświadczenia z dużych i średnich przedsiębiorstw. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę do wyboru i wdrażania rachunku kosztów w swoich firmach. Szkolenia adresowane są do Controllerów, Dyrektorów Controllingu, Dyrektorów Finansowych, Analityków Kosztów, Pracowników działów Controllingu, Finansów i Księgowości przedsiębiorstw oraz do menedżerów najwyższego i średniego szczebla kierowniczego, którzy odpowiedzialni są za projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów w swoich firmach. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności samodzielnego i trafnego doboru optymalnego rachunku kosztów dla własnej firmy, opracowania strategii rozwoju rachunku kosztów przedsiębiorstwa, projektowania rachunku kosztów według MPK oraz Zasobowego Rachunku Kosztów definiowania kosztów stałych i zmiennych oraz kalkulacji kosztów niewykorzystanych zasobów oraz wiedzy z zakresu nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów, zasad projektowania i wdrażania rachunków kosztów, doświadczeń z wdrażania rachunku kosztów w dużych i średnich firmach, zasad przyczynowo skutkowej kalkulacji kosztów.

Osoba prowadząca: dr Anna Litwa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2018 FIRRiP, developed by  305 Studio