Szkolenie:

Realizacja robót budowlanych wg FIDIC - zarządzanie kontraktem od przetargu do audytu

Termin: 18 - 19 lutego 2010 r.
Miejsce: Informacja o miejscu szkolenia zostanie podane w najbliższym czasie
Cena: 1999 zł

Wzory FIDIC jako zbiór przepisów kontraktowych dotyczących procedur przetargowych i zawierania umów są coraz częściej wykorzystywane przy zawieraniu wszelkiego rodzaju kontraktów budowlanych. Wzory te znajdują powszechne zastosowanie w kontraktach krajowych oraz międzynarodowych, a poznanie ich i wdrożenie stwarza większe możliwości dla rozwoju firm i regionów.

Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty zastosowania procedur FIDIC, a w szczególności:

  • ­pełne studium realizacji kontraktu inwestycji
  • warunki kontraktu realizowanego według procedur FIDIC
  • zasady prowadzenia przetargu na roboty budowlane
  • główne zagrożenia związane z procesem budowlanym
  • zakres odpowiedzialności i kompetencji osób realizujących przedsięwzięcie
  • zasady rozliczania finansowego stron kontraktu
  • postępowanie roszczeniowe i rozstrzyganie sporów w kontraktach

Na szkolenie zapraszamy:

Osoby zajmujące się dokumentami ofertowymi według procedur FIDIC - kosztorysantów, biur projektowych, inżynierów konsultantów i doradców, inżynierów powołanych do realizacji inwestycji, pracowników administracji państwowej i samorządowej wykorzystujących fundusze pomocowe, wykonawców robót, inwestorów.

Szkolenie poprowadzą doświadczeni eksperci – praktycy, do których należą:

 

MGR INŻ. MIECZYSŁAW GRABIEC - Prezes COINWEST Sp. z o.o. i Prezes SIDiR - polskiej organizacji członkowskiej FIDIC. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe w przygotowaniu, prowadzeniu i monitoringu kontraktów finansowanych z pożyczek i grantów międzynarodowych, m.in. w ramach programów Phare - Rapie i Struder, PAOW i ISPA. Rozjemca międzynarodowy zatwierdzony przez FIDIC dla sporów kontraktowych oraz wykładowca uczelni wyższych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur przetargowych, warunków kontraktowych FIDIC oraz administrowania kontraktami. Obecnie jest również rozjemcą w kontraktach FIDIC – projekty współfinansowane z funduszy unijnych.

 

ADW. DARIUSZ OKOLSKI - Adwokat i Radca Prawny, współpracownik międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce oraz za granicą - Altheimer&Gray, Clifford Chance, Haarmann Hemmelrath, dyrektor departamentu prawnego w Skanska Polska Sp. z o.o. oraz w firmie deweloperskiej Blue City Sp. z o.o. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane i umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio