Szkolenie:

Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych

Termin:
Miejsce: Informacja o miejscu szkolenia zostanie podane w najbliższym czasie
Cena: 0 zł

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy głównego księgowego w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.
 

 

Słuchaczami kursu mogą być:

 • absolwenci kursu "Rachunkowość budżetowa od podstaw", lub
 • osoby spełniające wymagania stawiane głównym ksiegowym jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jn.:
  • które ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub
  • które ukończyły średnią, policealną lub pomaturalną szkołę
   ekonomiczną o i posiadają co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, lub
  • są wpisane do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Szkolenie prowadzi dr Halina Soczówka

Obszary tematyczne szkoleń:

Rodzaje szkoleń:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: Multi Bank 42 1140 2017 0000 4102 1049 6992
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2019 FIRRiP, developed by  305 Studio