Aktualności

środa, 3 września 2014 r.

KONKURS - zgłoszenia do 10 października 2014r.

 

KONKURS
'Zaproponuj plakat/reklamę/akcję promującą odpowiedzialne zachowanie się na szlakach i utrzymanie czystości na terenach chronionych'.
 
Indywidualne nagrody w konkursie dla dzieci szkolnych za prace nt. ekologii:1. Wizyta w radio na nagraniu o akcji podsumowującej ( 2 os) i upominki, oraz zwrot koszut przejazdu z opiekunem; 2. plecak turystyczny; 3.materac samopompujący się; Wyróżnienia: 3 nagrody w formie
książkowej. 
Czas trwania: 01 czerwiec do 10 październik 2014r. 
 
Uczestnik zgłasza prace do Konkursu mailowo na adres:
ewelina.firrip@gmail.com lub na adres pocztowy: Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego i Przedsiębiorczości, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42, 32-065
Krzeszowice.
 
Uczestnikiem Konkursu może być uczeń / uczennica szkoły podstawowej,
gimnazjum lub szkoły średniej z terenu Małopolski (dalej „Uczestnik”).
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej
mailem / pocztą / osobiście. Praca może być wykonana techniką dowolną.

 

KONKURS

'Zaproponuj plakat/reklamę/akcję promującą odpowiedzialne zachowanie się na szlakach i utrzymanie czystości na terenach chronionych'.

 

Indywidualne nagrody w konkursie dla dzieci szkolnych za prace nt. ekologii:1. Wizyta w radio na nagraniu o akcji podsumowującej ( 2 os) i upominki, oraz zwrot koszut przejazdu z opiekunem; 2. plecak turystyczny; 3.materac samopompujący się; Wyróżnienia: 3 nagrody w formie

książkowej. 

Czas trwania: 01 czerwiec do 10 październik 2014r. 

 

Uczestnik zgłasza prace do Konkursu mailowo na adres:

ewelina.firrip@gmail.com lub na adres pocztowy: Fundacja Instytut Rozwoju

Regionalnego i Przedsiębiorczości, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42, 32-065

Krzeszowice.

 

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń / uczennica szkoły podstawowej,

gimnazjum lub szkoły średniej z terenu Małopolski (dalej „Uczestnik”).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej

mailem / pocztą / osobiście. Praca może być wykonana techniką dowolną.

 

REGULAMIN

 

Projekt dofinansowany z Wojewzódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie.

 

Szkolenia Last Minute!

Vocal-Medical

Harmonogram szkoleń

Newsletter

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio