Projekty:

"Czyste Góry Czyste Szlaki" cykl akcji ekologiczno - edukacyjnych

 

 

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Czas trwania projektu: czerwiec 2014 - pażdziernik 2014r.

 

Zakończono projekt "Czyste góry, czyste szlaki".

 

W ramach projektu oferowaliśmy szkołom z województwa Małopolskiego godzinne spotkania dla dzieci i młodzieży z Albinem Marciniakiem - założycielem Klubu Podróżników, taternik, fotograf.

Bezpłatne prelekcje dla dzieci i młodzieży, mające na celu zaszczepienie w słuchaczach
przekonania, że dbanie o środowisko naturalne to nie przykra konieczność, ale
inwestycja w siebie oraz swoją przyszłość. Prelekcje prowadzone będą przez
doświadczonych przewodników górskich. Materiały szkoleniowe będą dot. segregacji
śmieci oraz zachowania się na szlakach górskich i dbanie o czystość w parkach
narodowych i na terenach podlegających ochronie.

Bezpłatne prelekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej, mające na celu zaszczepienie w słuchaczach

przekonania, że dbanie o środowisko naturalne to nie przykra konieczność, ale

inwestycja w siebie oraz swoją przyszłość. Materiały szkoleniowe będą dot. segregacji

śmieci oraz zachowania się na szlakach górskich i dbanie o czystość w parkach narodowych i na terenach podlegających ochronie.

Zgłoszenia: ewelina.firrip@gmail.com

Kontakt telefoniczny: Albin Marciniak 506918166

 

Od czerwca do pażdziernika odbyło się 30 spotkań.

KONKURS

'Zaproponuj plakat/reklamę/akcję promującą odpowiedzialne zachowanie się na szlakach i utrzymanie czystości na terenach chronionych'.

 

Indywidualne nagrody w konkursie dla dzieci szkolnych za prace nt. ekologii:1. Wizyta w radio na nagraniu o akcji podsumowującej ( 2 os) i upominki, oraz zwrot koszut przejazdu z opiekunem; 2. plecak turystyczny; 3.materac samopompujący się; Wyróżnienia: 3 nagrody w formie

książkowej. 

Czas trwania: 01 czerwiec do 10 październik 2014r. 

 

Uczestnik zgłasza prace do Konkursu mailowo na adres:

ewelina.firrip@gmail.com lub na adres pocztowy: Fundacja Instytut Rozwoju

Regionalnego i Przedsiębiorczości, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42, 32-065

Krzeszowice.

 

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń / uczennica szkoły podstawowej,

gimnazjum lub szkoły średniej z terenu Małopolski (dalej „Uczestnik”).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej

mailem / pocztą / osobiście. Praca może być wykonana techniką dowolną.

 

REGULAMIN konkursu do pobrania.


 

 

Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka (geografia, biologia, ekologia, etnografia, archeologia) oraz popularyzacja problematyki ochrony środowiska naturalnego i kulturowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród mieszkańców i turystów Małopolski.

 

 

W ramach projektu realizowane są dwa główne działania:

1. Prowadzenie pelekcji w szkołach nt. segegacji śmieci, i ich wpływu na florę i faunę parków narodowych, dbania o czystość parków narodowych jak również własnych okolic. Sprawdzianem i utrwaleniem wiedzy będzie udział w akcjach plenerowych i udział w konkursie,  którego rozwiązanie nastąpi po zakończeniu cyklu akcji. 

2. Weekendowe pikniki ekologiczne połączone ze sprzątaniem szlaków.

 

 

 

W ramach projektu zapraszamy na weekendowe pikniki ekologiczne połączone ze sprzątaniem szlaków w wybranych miejscach:

 

1. Ojcowski Park Narodowy -  26-27.04.2014

2. Beskidy  - 17-18 Maj

3. Gorce - 21-22 czerwca

4. Tatry -  5-7 września

5. Pieniny - 19-21 września

 

Akcje również odbywają się na terenach górskich poza Małopolską:

- Karkonosze 18-20 lipca

- Góry Świętokrzyskie 15-17 sierpnia

- Bieszczady 3-5 pażdziernika

 

Informacje dostępne również na stronie Klubu Podróżników Śródziemie.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio