Oferta Usługowa:

Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje twarde i miękkie

Naszym zadaniem jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw i instytucji publicznych w zakresie procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku, aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

 

Nasza oferta obejmuje:

 

1. Informowanie poprzez:

 • wskazywanie potencjalnych możliwości dofinansowania
 • wyszukiwanie źródeł finansowania poszczególnych przedsięwzięć
 • wykonanie analiz oraz sporządzenie planu inwestycyjnego i strategii ubiegania się o środki strukturalne w ramach Programów Operacyjnych.

2. Rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych - proponujemy Państwu:

 • szkolenia otwarte
 • szkolenia zamknięte, "szyte" dla klienta/klientki

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych - na Państwa zlecenie opracujemy kompleksowo dokumentację aplikacyjną lub jej poszczególne elementy: 

 • założenia projektu
 • formularz Wniosku i Biznes Planu/Studium Wykonalności wraz z pozostałymi załącznikami do dokumentacji
 • analizy finansowe oraz ekonomiczne pod dotacje UE
 • lub podejmiemy współpracę poprzez doradztwo albo podzlecenie wykonania danego dokumentu.

4. Wdrażanie projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych - oferujemy:

 • doradztwo bieżące
 • obsługa inwestycji

 

Po  przeprowadzeniu rozmowy wstępnej Klient otrzymuje plan działań zawierający informacje nt.:

 • możliwości współfinansowania projektów
 • harmonogramu istotnych konkursów
 • dokumentów niezbędnych do opracowania, także dokumentów typu analizy, raporty, badania własne, umożliwiających staranne opracowanie aplikacji konkursowej

Naszą ofertę kierujemy do:

1. podmiotów gospodarczych

2. samorządów terytorialnych i administracji publicznej

3. organizacje pozarządowe

4. szkoły wyższe

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio